Proširenje zaštite Ribničke klisure

Klisura Ribnice sa pećinama, koje odavnina privlače istraživače, Ribničkom, Šalitrenom, Malom i Velikom vrbničkom, spomenik je prirode. Pod zaštitom je 28 hektara. Ekološki pokret „Okvir života“ iz Paštrića nadomak Mionice, organizuje građanske ekspedicije. Evidentiraju živi svet sa stručnjacima Biološkog fakulteta, koji ga potom detaljno analiziraju.

„Ovde smo našli nešto što ja još ne znam konkretno šta je, ali ćemo videti i utvrditi. Dakle, cilj nam je konačno da popišemo živi svet koji možemo da uočimo. Naravno, to ne može odjednom, ne može u jednom trenutku, to mora da se radi više puta“, navodi Milica Miletić, doktorand Biološkog fakulteta u Beogradu.

„Sa kolegama smo uspeli da pronađemo čak dve nove vrste za nauku, interesantne male stonoge koje spadaju u neke drevne, reliktne mediteranske forme“, ističe Mirko Šević, istraživač-saradnik Bilološkog fakulteta u Beogradu.

Nove vrste u Ribnici koje su nedavno otkrivene motivišu učesnike u projektu da dalje istražuju.

Dr Ivana Radović, iz Ekološkog pokreta „Okvir života“ kaže da Srbija, nažalost, ima veoma mali procenat zaštićenog prostora: “Zato nam je upravo cilj da pomognemo na neki način struci da bismo dobili što više informacija o živom svetu. Radimo i izvan granica parka da bismo onda mogli da vidimo da li postoje stručni argumenti da se to proširi i da damo predlog.“

Prema dosadašnjem iskustvu, deca dobro zapažaju, a nemaju ni strah od insekata i vodozemaca. Kao podrška naučnom istraživanju ovde znači svaki učesnik ekspedicije.

„Stonoge nisu ustvari insekti, one pripadaju zglavkarima ili, beše, time nečim i zato stonoge nisu bube, pa zato volim najviše trihoptere“, kaže Marko Stojanović, iz Beograda.

„Vidim neki lokalitet na kojem nisam ranije bio. Stvarno imamo lepu zemlju i treba upoznati uvek neki novi predeo. Uz to ide i da se upoznaju ljudi koji su iz tog predela. I eto na samom terenu da učinimo nešto dobro da pobrojimo te vrste, šta nađemo novo da pošaljemo fotografije”, zaključuje Aleksa Živanović, iz Beograda.

Ono što čini pokret „Okvir života“ u skladu je sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koje preporučuju da se, gde god ima uslova, povećaju površine pod zaštitom.

(RTS)


Ostavite komentar