Prokuplje: Posao veterinara, nekad i sad

Veterinar Branko Petrović i posle dvadesetpet godina staža u struci ostao je veran radu na terenu, po topličkim selima, gde uglavnom vodi brigu o zdravlju krupnih grla stoke koja su još uvek značajan izvor prihoda sve manjeg broja domaćinstava u podjastrebačkom kraju.

„Veterinar sada i pre mislim da ne može da se poredi zbog toga što je broj životinja sa kojima mi radimo neuporedivo manji nego recimo pre samo deset godina“, navodi Branko Petrović, doktor veterinarske medicine.

U deset podjastrebačkih sela za razliku od nekada kada je bilo na stotine grla krupne stoke, kako meštani kažu, domaćinstva sa više od desetak mogu se nabrojati na prstima jedne ruke.

„Koliko ja znam u ovih deset sela nema devedeset grla stoke, pogotovo u podjastrebačkim selima, Gornja Rečica tri kuće čuvaju stoku, u selu Babotinac jedna kuća čuva stoku“, rekao je Goran Mitrović, iz Pašinca. Dodaje da je u svim ovim selima smanjen stočni fond na minimum.

Veterinar je nekad bio najvažnija ličnost koja obilazi selo, a uz njega i veterinarski tehničari koji su pripremali životinje i radili jednostavnije intervencije. Sada veterinar Branko oba posla radi sam.

„Pravo je pitanje kako jedan veterinar sa završenim Veterinarskim fakultetom koji je jako težak, konačno i skup, može uopšte da opstane na terenu i kako uopšte može biti neko motivisan da bude mlad veterinar da dođe da radi ovaj isti posao“, ističe Branko Petrović, doktor veterinarske medicine.

U očekivanju nekih boljih vremena za stočarsku proizvodnju veterinar je, ipak još uvek, neko koga ovdašnji domaćini dočekuju sa puno poštovanja.

(RTS)