Padina: Prva nagrada za maketu i model fabrike biogasa

Cilj ovog projekta je da se deca u osnovnim školama podstaknu da razmišljaju, ali i da uče što više o obnovljivim izvorima energije i o njenom racionalnom trošenju. Benjamin Galas sa svojim nastavnikom hemije više od mesec dana je radio maketu fabrike biogasa koja upotrebom biljnih otpadaka proizvodi biogas, a ispitivali su pomoću nekoliko eksperimenata i različitih hemijskih supstanci hemijska i fizička svojstva zelene energije.

“Sa ovim radom hteli smo da pokažemo da postoje fabrike koje ne zagađuju i koje su korisne. Na primer ova fabrika biogasa mogla bi u budućnosti da zameni svo štetno gorivo”, objašnjava Benjamin Galas, učenik 8.razreda OŠ „Maršal Tito“ iz Padine.

U Osnovoj školi u Padini na časovima hemije sve više deci se ukazuje na značaj obnovljivih izvora energije koja će biti sve traženija.

“Veoma je važno da vide da biogas predstavlja budućnost u ekologiji i da je to veoma važno za razvoj čovečanstva. Kroz razne eksperimente u školi pokušavamo da privučemo učenike i oni na ovaj način mogu da postanu svesni da klima oko nas trpi i da se menja”, navodi Jano Sabo, nastavnik hemije u OŠ „Maršal Tito“ – Padina.

Nagrađeni učenik sa svojim drugarima u školi već sada je svestan značaja zaštite životne sredine i veoma je zainteresovan za razne projekte koji mogu doprineti njenom očuvanju:

“Trebalo bi da se više koriste eko-stvari, da se koriste manje zagađujuća goriva, fabrike, da se ne baca otpad u okean i da se spreče te stvari koje uništavaju planetu. To mi se baš ne sviđa”, ističe Benjamin Galas.

Đaci iz OŠ „Mrašal Tito“ učestvovali su i prošle godine na ovom takmičenju i sa modelom i maketom vetrenjača osvojili su drugo mesto.

(RTS)


Ostavite komentar