Novi Pazar: Razlike i sličnosti između Vaskršnjeg posta i Ramazana u toj multietničkoj sredini

Međusobno poštovanje, razumevanje i upoznavanje sa običajima i religijom kod Srba i Bošnjaka u multietničkoj sredini kakva je Novi Pazar neguje se od malena kroz učenje i druženje u školi. Ovog puta učenici su prikazali sličnosti i razlike Vaskršnjeg i Ramazankog posta.

„Lepo mi je to kada oni spremaju iftar i kada zovu nas ili kad izađemo svi negde na iftar“, kaže Mija Pejčinović, učenica OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“ u Novom Pazaru.

„Kod njih mi se najviše sviđa običaj tucanje jaja kod Vaskrsa i sviđa mi se natjecanje u tome, ko će biti pobednik“, kaže Sumeja Dragolovčanin, učenica OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“.

Kroz recitacije, pesmu i citate iz Biblije i Kurana predstavljeni su obredi posta kod Srba i Bošnjaka.

„Po prvi put u istoriji ove škole organizuje se jedan program ovakvog tipa kroz koji značajno mesto ima jedan obred važan za sve narode ovog podneblja, a to je post. Cilj je videti lepotu u onome kako komšije značajne dane provode“, ističe Majida Demirović, nastavnicasrpskog i bosanksog jezika u novopazarskoj OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“.

„To je bila inicijativa veroučitelja i profesora srpskog i bosanskog jezika da se organizuje sa našom decom jer mi živimo kao jedna porodica u ovoj školi“, naglašava Besim Adilović, direktor OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“.

O značaju posta kroz vekove sa religijskog i naučnog aspekta govorili su lekari i veroučitelji.

„Učimo ih da kroz sve lekcije koje predajemo da pokažu delatno ljubav jer će nas po ljubavi i Gospod poznati kao svoje učenike“, savetuje Dušica Šmigić, veroučitelj u OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“.

„Da jednostavno znaju za taj suživot, za tu solidarnost, za multikulturalnost na taj način pospešujemo kod naše dece da ona budu nadasve ljudi, dobri ljudi“, zaključuje veroučitelj Irfan Deli.

Za sve učenike organizovana je zajednička trpeza na kojoj se našlo za svakog po nešto.

(RTS)