Novi Pazar: Razgovor o zastupljenosti bošnjačke nacionalne manjine u programima RTS-a

Bošnjačko nacionalno veće je najavilo je da će ponovo pokrenuti inicijativu i kreirati predlog za osnivanje redakcije na bosanksom jeziku pri Javnoj medijskoj ustanovi Radio televizije Srbije.

„Pitanje redakcije na bosanskom jeziku nije novo pitanje, to je pitanje kojim se BNV konstantno bavi. U kom formatu, u kom okviru će to biti, to će zavisiti i od druge strane, ali se nadamo uspjehu na tom polju,  i mi od tog prava odustati nećemo“, kaže Misla Pramenković, predsednica BNV.

„Budući da TV Vojvodina obavlja taj deo svoga posla i da postoji desetak nacionalnih manjina koje imaju svoje redakcije. RTS zapravo nema takve redakcije osim informativnog programa na albanskom i romskom jeziku“, navodi Sead Šemsović, potredsednik BNV.

Učesnici okruglog stola imali su samo reči hvale za RTS, kada je u pitanju informisanje o životu Bošnjaka.

„Kao čovjek koji je bio na čelu nekih instituacija ja nemam ni jednu riječ da izgovorim negativnu kada je RTS u pitanju. Apsolutno, sve što je trebalo, što sam mislio da treba da se predstavi i kad god sam pozvao redakciju ili dopisnike ovde iz Novog Pazara ja sam dobio pozitivan odgovor“, navodi Fuad Baćićanin, bivši direktor Muzeja Ras u Novom Pazaru.

Prema poslednjem popisu stanovništva Bošnjaci su druga po brojnosti manjinska zajednica u Srbiji.

“Što se tiče RTS, činjenica je da prisustvo bošnjačke nacionalne manjine da se ne ogleda samo kroz našu emisiju “Građanin“ već i kroz našu emisiju “Ovo je Srbija“ sa čim su se i sagovornici i prisutni usaglasili, da li je nedovoljno o tome možemo polemisati, ali svakako postoji saglasnost da može sve to da se unapredi“, kaže Lidija Georgijev, urednica Rubrike za nacionalne manjine.

Cilj, kako je navedno ovog okruglog stola i jeste da se kroz analizu stanja, identifikuju problemi i predlože mogućnosti za unapređenje prava Bošnjaka u vezi sa osnivanjem redakcije i adekvatnom zastupljenošću na javnom servisu RTS.

“Sad smo videli šta su izazovi, na koji način bi trebalo uključiti, osnažiti inicijativu, pokrenuti ponovo inicijativu i videti na koji način sve institucijalne i pravne mehaniizme iskoristiti kako bi se ovo pravo ostvarilo za pripadnike bošnjačke zajednice” smatra Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava.

BNV je ustanovilo Dan novinara Sandžaka u znak sećanja na 1. februar 1932. godine, kada je u Prijepolju izašao prvi broj lista „Sandžak“.

(RTS)


Ostavite komentar