Međunarodni dan Roma – kako poboljšati njihov položaj u društvu

Novinarka Biljana Janković povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma smatra da je navođenje nacionalnosti Roma, što se u slučajevima drugih nacija često ne ističe, i povezivanju Roma sa nečim što je loše i negativno – jedan od najvećih izazova u društvu. 

“To isticanje da su Romi neko ko je učinio nešto loše podstiče negativnu sliku o Romima”, smatra Jovanovićeva.

“Ako dobijete tri ili četiri takve vesti, ako je neki veći izgred ili neka negativna pojava, imaćete hajku, automatski se generiše i mržnja i želja za osvetom i to znamo da je prirodan proces društveni”, kaže Branko Đurić, novinar.

Netrpeljivost se oslikava i kroz naizged bezazlene opaske da se recimo žena obukla kao ciganka, do drugih diskriminatornih izjava u javnom prostoru, što predstavlja anticiganizam što je novo ime za staru pojavu.

“Borba protiv anticiganizma mora da bude svakodnevna i sveobuhvatna, i u tome je uloga medija presudna, pogotovu lokalnih medija koji su na izvoru infromacija lokalnih tema”, navodi Igor Jovanović, ambasador anticiganizma.

Stručnjaci kažu da je promena položaja Roma dugotrajan proces u kome moraju da učestvuju svi.

“Prisustvujemo mnoštvu novih generacija Roma, koji dolaze sada sa mnogo više samopuzdanja o tome da mogu nešto da promene, za razliku od nekada kada je to bilo pitanje isključivo političkih odluka. Danas su mladi Romi, Romi generalno u prednosti na ranija vremena što mogu sami da iniciraju promene”, navodi prof. dr Dragan Todorović sa Filozofskog fakulteta u Nišu.

“Predstoji nam još dosta toga da uradimo kako bi bili potpuno ravnopravni i jednaki sa svim ostalim građanima, ali je činjenica da je veliki broj naših Roma potpuno integrisan, živi sasvim normalno, kako bi se fokusirali na onaj deo koji još uvek nije integrisan”, kaže Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine.

Podsticajne mere države u obrazovanju dale su najviše rezultata u integraciji Roma, zakonski okvir u svim oblastima je dobar, siromaštvo je medđutim i dalje najveći problem.

(RTS)