Ljudi sa tromeđe: Ko su i odakle su Šopi, tvorci čuvene šopske salate

Ko su Šopi? Pitanje koje do danas nije dobilo odgovor. Prema Jovanu Cvijiću, Šopluk je teritorija koja obuhvata jugoistočnu Srbiju, zapadnu Bugarsku i istočnu Makedoniju. Isprepletanost nasleđa, istorijski usudi, kao da su Šope bacili u zapećak.

“1879. godine na tija kraj je povučena granica između Srbiju i Bugarsku i došlo je do etničke, nacionalne podele. I braća rođena od jednu majku, od jednog oca, govore isti jezik, slave iste slave, tija što su otišli u Bugarsku su Bugari, onija što su ostali u Srbiju su Srbi, a braća rođena. To je situacija u naš kraj, jer granice su postavile velike sile, baš ih briga za nas”, rekao je Cvetko Ivanov, publicista.

Šope je najlakše prepoznati po govoru. Oni orate i svakog razbiraju, njih samo oni sami.

Elizabeta Georgijev, pisac za decu i lingvista ističe: „Ako si oratimo, če se poubavo razberemo, bar u dušu kvo ni leži. Bogatstvo je ovaj lokalni govor i sreća, što ljudi koji su blagosloveni da žive u ovim krajevima. Ljudi koji ovde žive su, pre svega, dobri i orate sas dušu”

“Nemoguće je staviti granicu između 2 jezika koja su slična po poreklu, srpski i bugarski su južnoslovenski jezici. Na dodiru tih jezika postoje prelazni govori i s jedne i s druge strane granice. Tako da postoje prelazi i pretakanja različitih karakteristika”, naglašava Tatjana Trajković, profesor dijalektologije na Filološkom fakultetu u Nišu.

Za Šope kažu da su nenametljivi, a svoj talenat su najviše dali kroz muziku, pripovedanje i čuvanje nasleđa.

“Šope mnogi omalovažavaju, ali oni su dobordušni ljudi, čoveci koji običaju stoku, narod, veseljaci su, imaju ubave dreje”, dodaje Cvetko Ivanov, publicista.

Ko su Šopi i danas je otvoreno pitanje. Mišljenja su podeljena, ali ono u čemu se svi slažu, to je da na ovom prostoru žive jednostavni ljudi, blage naravi, izuzetno daroviti i veoma gostoljubivi. I toga se uvek setite, kad god pojedete šopsku salatu.

 

 

 

(RTS)