Kragujevac: Mirno rešavanje sporova između poslodavca i zaposlenih

Otkaz ugovora o radu, neisplaćeni putni troškovi, prekovremeni rad, štrajkovi, samo su neki od radnih sporova koji se vode pred sudovima u Srbiji. Stranke se na pripremnom ročištu obaveštavaju da radni spor, mogu rešiti mirnim putem, što je donekle rasteretilo pravosudni sistem.

„U 2023. godini podneto je oko 870 tužbi u radnim sporovima, dok je u 2022. bilo 1240 predmeta koji su se vodili povodom radnog spora“, navodi Aleksandra Miletić, pi-ar Osnovnog suda u Kragujevcu.

Kolektivne i individualne sporove, moguće je rešiti mirnim putem, metodma arbitraže i mirenja , koje sprovode nezavisni stručnjaci. Za pokretanje postupka pred agencijom za mirno rešavanje sporova, potrebna je saglasnost poslodovca i zaposlenih, a problemi su različiti.

„Imamo i SOS mobin telefonsku liniju na broj 0800 300601, gradjani dobijaju informaciju o procesuiranju zlostavljanja na radu. Takođe radimo i diskriminaciju i različite sporove vezane za prava iz kolektivnog ugovora i individualna prava iz kolektivnog ugovora od toplog obroka, regresa, prava na godišnji odmor“, kaže Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Kragujevčanima je taj put dodatno olakšan, jer će od sada preko kancelarija lokalnog ombusmana moći da podnesu pritužbe Agenciji. To se odnosi pre svega na zaposlene u javnom sektoru – preduzeća, ustanove i uprave čiji je osnivač grad.

„Nije tako mali broj slučajeva i zaposlenih u privatnom sektoru premda mi nismo nadležni kao lokalni ombudsman za privatni sektor, mi ćemo svakako proslediti sve te slučajeve i uputiti republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, tako da ćemo i na tak način pomoći da ostare svoja prava iz radnog odnosa“ ističe Jelena Milivojević, ombudsman grada Kragujevca.

Godišnje se pred Agencijom pokrene više od 1.000 individialnih i kolektivnih radnih sporova. Mirno rešavanje ima niz prednosti: završava se za mesec dana, efikasno je i besplatno, bez plaćanja sudskih troškova.

(RTS)


Ostavite komentar