Ko je bio Zlatan Dudov

Prvi film Zlatana Dudova „Gladni stomaci“ nastao je posle desetogodišnje saradnje sa Fricom Langom. Po oceni kritike spada među 100 najboljih ostvarenja svetske kinematografije. Režiju priče o beskućnicima u Berlinu, poverava mu Bertold Breht.

“On je predstavnik jedne retke katogorije stvaralaca koji traže mogućnosti da promene svet i predlažu rešenja da ga učine boljim. Sada iz naše perspektive njegove ideje možda deluju naivno, ali one su bile iskrene i adekvatne vremenu u kome je živeo. On je ujedinio najveće domete sovjetske kinematografije s početka 20. veka i Brehtovu tradiciju u literaturi, odnosno teatru. To ga je činilo različitim od ostalih i predstavljao je uzor narednim generacijama reditelja. Imao je i veliki uticaj na reditelje u Latinskoj Americi koji su se borili protiv imperijalizma i želeli da promene svet”, navodi dr Aleksandar Donev, autor knjige o Dudovu.

A u drugom pokušaju da ga promeni, zaustavili su ga nacisti. Dudov beži iz Berlina, pa je njegov film „Mehurići od sapunice“ premijerno prikazan u Parizu.

“Njegovi filmovi su zabranjeni i pre dolaska Hitlera na vlast zajedno sa sovjetskim filmovima onog vremena. Imao je probleme sa cenzorima, pa je tako njegov prvi film „Gladni stomaci“ dva meseca čekao odobrenje za emitovanje. Istina je da je uprkos zabranama, dobio ponudu da radi u nacističkoj kinematografiji. Oni su visoko cenili njegove sposobnosti. Međutim, Dudov nije želeo da pravi kompromise”, objašnjava dr Aleksandar Donev, autor knjige o Dudovu.

Dudov se u Berlin vratio posle rata, pokrenuo filmsku industriju Istočne Nemačke i posvetio se radu sa studentima. U rodni Dimitrovgrad Zlatan nije više dolazio. Novinar Petar Videnov je 2015. godine snimio prvi dokumentarni film o životu i delu Zlatana Dudova.

“Ime Zlatan Dudov je zlatno ime, tako da treba da bude ovekovečeno na prikladan način i da buduće generacije, mlada pokolenja znaju ko je bio Zlatan Dudov”, smatra Petar Videnov, urednik portala „FAR“.

Iako se danas mnogo govori i piše o Dudovu, inicijative da dobije ulicu ili muzej u rodnom gradu nisu urodile plodom.

(RTS)