Kako jedno šabačko preduzeće pomaže osobama sa invaliditetom?

Jelena Bulatović bila je korisnik Dnevnog boravka šabačkog Karitasa 4 godine. Posle osnaživanja i završene obuke, spremna je za novo poglavlje u životu.

boxPluginImg

“Bila sam lišena poslovne sposobnosti godinu dana, prvi sam stepen invalidnosti, sada sam zaposlena i radim, radim zato što se bolje osećam u društvu i što mi to prija, inače, i finansijski mi znači”, kaže Jelena Bulatović, pegler.

U „Socijalnoj sinergiji“ zaposleni rade u skladu sa svojim mogućnostima.

“Ogromno je zadovoljstvo raditi sa njima, pružiti im određene veštine, postići kvalitet, zaista, bez preterivanja, postižemo velike rezultate, kvalitet i njihova mogućnost da se integrišu je zaista velika radeći sa nama”, navodi Milka Simić, koordinatorka i instruktorka „Socijalne Sinergije“.

Svi prihodi i projektna sredstva ulažu se u razvoj preduzeća.

“Bila je velika hrabrost kada je Karitas Šabac pokrenuo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, mislim da smo uspeli da postignemo dva cilja, to je da integrišemo osobe sa odredjenim problemima, sa druge strane, da postignemo ekonomski cilj, da preduzeće bude održivo. U ovom trenutku, od 21 zaposlene osobe, 13 je osoba sa invaliditetom. Mislim da je značajno da osobe koje možda u jednom trenutku nisu za otvoreno tržište rada imaju mogućnost profesionalne rehabilitacije i da na jedan prilagodjen način njima, steknu radno iskustvo i da na kraju, pružaju usluge koje su vrlo dobre za tržište”, navodi Miroljub Nikolić, direktor šabačkog Karitasa.

Među priznanjima „Socijalna sinergije“ posebno mesto ima i nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje „Đorđe Vajfert“, koju dodeljuje Privredna komora Srbije.

(RTS)