Kako izbeći dodatne troškove na putovanju

Imate li zeleni karton? Godinama mnogi tu rečenicu prvo čuju od severnomakednoskog graničara. Zato Ljubiša Lešević 2.000 dinara za međunarodnu kartu autoosiguranja ukalkuliše pred letovanje. Ali ove godine platio je dvostruko više, jer mu je registracija isticala usred boravka u Grčkoj.

“Ja putujem prvog, imam prethodno osiguranje do 09.06. tako da sam morao da izvadim osiguranje i za prethodnu godinu koje ističe 9. i za narednu kalendarsku godinu”, navodi Ljubiša Lešević, novinar iz Kraljeva.

Tako je moralo, kažu u Urdruženju osiguravača Srbije, jer zelena karta mora da prati datume na polisi. Moralo je i jer je Severna Mekadonija, uz Albaniju, jedina zemlja u našem okruženju koja ne prihavata saobraćajne tablice kao dokaz da je auto osiguran u zemlji odakle dolazi. Ipak, mnogi vozači pogled upiru ka osiguravajućim društvima.

“Osnovni problem je u tome što ovo nije osiguranje već papir da imate osiguranje, tako da mislim da je nekorektno od svih osigurajavaćih društava u Srbiji što jedan list papira naplaćaju 2.000 dinara”, dodaje Ljubiša Lešević.

Kao argument neretko se čuje da ima zemalja, poput Italije, koje zeleni karton ne naplaćuju posebno i izdaju ga prilokom registracije vozila. U Hrvatskoj, dodatno, građani ga mogu dobiti elektronski da ga sami odštampaju.

„U Italiji i u nekim drugim državama na snazi je odredba da se zeleni karton dobija uz polisu obaveznog osiguranja, bez obzira na to da li je vlasniku automobila potreban ili ne. Za taj iznos, uvećana je cena obaveznog osiguranja. U Srbiji se primenjuju drugačiji princip po kome vlasnik vozila kupuje zeleni karton, samo onda kada mu je potreban“, kažu u Udruženju osiguravača Srbije.

Istini za volju, na računu u Italiji nigde nije izdvojena stavka zelenog kartona. U Bosni i Hercegovini je princip isti kao u Srbiji, ali je cena gotovo desetostruko niža.

U Bosni i Hercegovini je na snazi „jedinstvena premija“, što podrazumeva da je u cenu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti uključeno pokriće za štete nastale na teritoriji Bosne i Hercegovine i zemalja Sistema zelene karte. Na ime manipulativnih troškova, štampanja i distribucije zelene karte, osiguranik plaća 4 KM – nešto malo manje od 2 EUR-a.

Na teritoriji Evrope, pored Severne Makedonie, vlasnicima automobila iz Srbije zeleni karton je neophodan i prilikom ulaska u Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moldaviju i Tursku.

(RTS)