Vojislav Medić u Osijeku osuđen na 14 godina zatvora

Sudsko veće smatra da je tužilaštvo dokazalo da je Vojislav Medić bio ispitivač i da je zlostavljao hrvatske vojnike u logorima Sremska Mitrovica, Stajićevo i Niš, nakon pada Vukovara novembra 1991. godine.

U odmeravanju kazne u obzir su uzeli i činjenicu da, kako kažu, optuženi nije ispoljio kajanje tokom postupka, ali i da do sada nije bio osuđivan.

U izdržavanje kazne biće uračunate i dve godine koje je Medić proveo u istražnom zatvoru od hapšenja u junu 2022.

Dok tužilaštvo pozdravlja odluku suda iako nije dosuđeno maksimalnih 20 godina, odbrana je presudom iznenađena.

Porodica najavljuje dalju pravnu borbu.

Po objavljivanju presude znaće se da li je doneta jednoglasno ili je bilo izdvojenog mišljenja.

Odbrana ima rok od 15 dana da podnese žalbu.

(RTS)