Pupovac pozvao hrvatski državni vrh da omoguće nesmetan rad postojećoj upravi JUSP-a „Jasenovac“

Tokom sastanka sa Ivom Pejakovićem, direktorom JUSP „Jasenovac“ u ostavci predstavnici SNV-a obavešteni su o okolnostima koje su Pejakovića navele da nakon višegodišnjeg uspešnog vođenja JUSP-a „Jasenovac“ podnese ostavku na mesto direktora, kao i o okolnostima sadašnjeg rada ove važne ustanove.

„Predstavnici SNV-a izrazili su bezrezervnu podršku dosadašnjem radu JUSP-a „Jasenovac“, načinu na koji ga je vodio Pejaković i jednakom tretmanu sva tri naroda koji su u tom logorskom kompleksu i na drugim mestima bili žrtve genocidne politike ustaškog režima Nezavisne Države Hrvatske“, navodi se u saopštenju SNV-a.

Ukazuju da vodeći ljudi SNV-a osuđuju one koji traže uskraćivanje podrške radu JUSP-a „Jasenovac“ jer kako kažu, takva traženja predstavljaju izrazit čin kako javnog poricanja zločina genocida tako i povrede prava pripadnika naroda žrtava na sećanje na žrtve tih zločina.

„Vodeći ljudi SNV-a takođe izražavaju izuzetnu zabrinutost zbog nastavljanja javnog iskazivanja nespremnosti predstavnika vlasti u Hrvatskoj da zločin fizičkog uništenja, prisilnog iseljavanja i prisilne asimilacije srpskog naroda imenuju kao zločin eliminacije, kao što to čine u slučaju židovskog i romskog naroda i nakon što je gospodin Pejaković tu nespremnost naveo kao glavni razlog svoje ostavke“, dodaju u saopštenju.

SNV je pozivao najviše predstavnike svih grana hrvatskih vlasti da omoguće nesmetan nastavak rada postojećoj upravi JUSP-a „Jasenovac“.

„A to što znači da otklone razloge zbog kojih je njezin direktor Ivo Pejaković podneo ostavku i zbog kojih i mi kao predstavnici naroda žrtava osećamo ozbiljnu povredu prava na dostojanstveno sećanje na sve one naše sunarodnike koji su bili žrtve genocidne politike NDH“, zaključuje se u saopštenju SNV-a.

(RTS)