Fon der Lajan: Preporučićemo otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom

U svom govoru u Evropskom parlamentu, predsednica Evropske komisije rekla je da je Bosna i Hercegovina napravila “impresivne korake naprijed” i da će Komisija preporučiti Veću da otvori pristupne pregovore sa tom zemljom.

„Danas predstavljamo izvještaj o Bosni i Hercegovini“, rekla je fon der Lajan ističući da je „Bosna i Hercegovina napravila impresivne korake naprijed. Više napretka je postignuto za nešto više od godinu dana nego za čitavu deceniju“, rekla je predsednica EK.

Naglasila je da je potreban dalji napredak ka članstvu ali je naglasila da je važno da je Bosna i hercegovina pokazala da može da ispuni kriterijume.

„Zemlja je pokazuje da može da ispuni svoje kriterijume za članstvo i težnje svojih građana da budu deo naše porodice. To je razlog zbog kojeg ćemo odlučiti preporučiti Vijeću otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom“, naglasila je predsednica EK u obraćanju pred Evropskim parlamentu.

(RTS)