Zijade: Nerešena pitanja raspravljati u okviru dijaloga

Karolin Zijade poziva da se nerešena pitanja raspravljaju u okviru dijaloga koji vodi EU, uključujući odgovarajuće vreme koje će omogućiti efikasnu komunikaciju i adekvatan kontakt sa pogođenim zajednicama unapred.

Ponavlja nepokolebljivu posvećenost Unmika poštovanju i zaštiti ljudskih prava za sve zajednice, uključujući princip jednakosti i nediskriminacije.

(RTS)


Ostavite komentar