Vlada formirala Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja

Savetom će, kako se navodi, rukovoditi predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, dok će zamenik predsednika Saveta biti ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić.

Dodaje se da Savet čine i ministri unutrašnjih poslova, pravde, zdravlja, informisanja i telekomunikacija, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatim za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ministar turizma i omladine, predstavnik Ministarstva prosvete, Unicefa, Udruženja „Mame su zakon“ i Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

U saopštenju se navodi da je Vlada donela i Odluku o obrazovanju Radne grupe za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih čiji je zadatak da pripremi predlor programa podrške mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih, sa posebnim akcentom na uspostavljnje multisektorske saradnje koja bi obuhvatila obrazovne i zdravstvene ustanove i druge organizacije i društvene zajednice koje se bave ili imaju uticaja na mentalno zdravlje te populacije.

„Ovi programi zahtevaju pristup na više nivoa sa različitim platformama kao što su digitalni mediji, zdravstvene ili socijalne ustanove, škole ili druge zajednice, kao i različite strategije pristupa i komunikacije sa adolescenatima, dok je prevashodni cilj tih programa da ojačaju kapacitet pojedinca da reguliše emocije, poboljšaju alternative rizičnom ponašanju, izgrade otpornost za upravljanje teškim situacijama i nevoljama i promovišu društveno okruženje u kojima se adolescent oceća sigurno i zaštićeno“, ističu iz Vlade.

Biće formirana i Radna grupa za bezbednost dece na internetu

Dodaje se da je usvojena i Odluka o obrazovanju Radne grupe za bezbednost dece na internetu koja će u narednih mesec dana razmotri uvođenje mera zabrane pristupa sajtovima poput „Darkneta“ i sličnih, koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje i Vladi predloži odgovarajuća rešenja.

Tu Radnu grupu, ističe se, činiće predstavnici Kabineta premijerke Ane Brnabić, ministarstava pravde, unutrašnjih poslova, informisanja i telekomunikacija, prosvete, zatim suda, Javnog tužilaštva, Bezbednosno- informativne agencije i civilnog društva.

Vlada preporučuje kotlarnica kapaciteta ispod 50 megavati

Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se preporučuje gašenje kotlarnica kapaciteta ispod 50 megavati, koje kao energent koriste ugalj, mazut ili ulje za loženje, a za koje postoje tehničke mogućnosti za priključenje na sistem daljinskog grejanja ili na gasovod.

„S obzirom na to da upotreba kotlarnica toplotne snage manje od 50 megavati na godišnjem nivou znatno doprinose ukupnoj emisiji RM 10 i RM 2.5 suspendovanih čestica, Radna grupa za sistemsko rešavanje zagađenja vazduha je prepoznala značaj njihovog gašenja u javnim ustanovama, koje kao energent trenutno koriste ugalj, mazut ili ulje za loženje, a za koje postoje tehničke mogućnosti za priključenje na daljinski sistem grejanja ili lokalni distributivni gasovod“, navodi se u saopštenju Vlade.

Dodaje se da je za priključenje ostavljen rok od 24 meseca od dana donošenja ovog Zaključka, a definisan je u odnosu na vreme koje je potrebno za pripremu projektno-tekničke dokumentacije, dobijanje dozvola i izvođenje radova.

Na sednici je usvojena izmenjena Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini koji se izdaju na recept, čime se stvaraju uslovi da se na tržište Srbije pusti u promet 63 nova leka za koje je Arencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala dozvolu. Na ovaj način će se povećati konkurencija lekova, ukupna ponuda i snabdevenost tržišta.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike