Viši sud oborio izbornu listu “Kreni-Promeni” na Vračaru

Kako je precizirano u presudi tog suda, objavljenoj na sajtu Republičke izborne komisije, usvaja se žalba Vladimira Tupanjca, advokata nevladine organizacije CRTA, na rešenje o proglašenju izborne liste „Kreni-Promeni“.

U žalbi se između ostalog, navodi da u pobijenom rešenju kojim je proglašena ta izborna lista, nije navedeno koliko je podneto pravno valjanih izjava birača koji podržavaju listu što je navedeno u poništenom rešenju, u kom je navedeno da postoji 370 izjava, što je nedovoljan broj jer je neophodno 600.

Takođe je nesumnjivo utvrđeno da ova lista ne ispunjava zakonom propisan minumum od 40 odsto pripadnika manje zastupljenog pola od ukupnog broja predloženih kandidata, navodi se u odluci suda.

Sud u obrazloženju navodi i da predloženi kandidati sa ove izborne liste Milica Pijanović i Ana Grubin, ne mogu biti odbornici u Skupštini opštine Vračar, odnosno ne mogu vršiti izborno pravo na teritoriji te opštine, jer su promenile prebivalište nakon 2. jula 2023. godine, odnosno na taj dan nisu imale prebivalište na teritoriji Vračara, pa samim tim u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, ne mogu biti upisane u deo biračkog spiska koji se vodi za navedenu opštinu, a što je preduslov za vršenje izbornog prava na toj opštini.

Prethodno je gradska izborna komisija odbila listu „Kreni-Promeni“ na Vračaru i Voždovcu, posle čega je njen kandidat za gradonačelnika Manojlović rekao da će, ukoliko sve opozicione liste koje ispunjavaju dovoljan broj potpisa ne budu proglašene, povući svoje liste za izbore 2. juna.

(RTS)