Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o DNK registru

Iz Vlade Srbije su saopštili da se ključne izmene tiču preciziranja baza DNK profila u Registru, odnosno njihovih zbirki koje će obezbediti bolju sistematiku i preglednost nacionalnog DNK registra i adekvatno razvrstavanje podataka prema kategorijama lica u krivičnom postupku u zavisnosti od toga da li su osumnjičeni, optuženi, osuđeni ili oštećeni, što predstavlja i dodatno usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti. 

Dodali su da izmenjena rešenja preciziraju svrhu obrade podataka u nacionalnom DNK Registru i rokove za čuvanje podataka, čime se omogućava ostvarivanje Ustavom garantovanih prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti.

Nova baza DNK profila

Formira se i nova baza DNK profila, koji su utvrđeni u postupcima za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u zemlji. 

Takva baza se formira zbog obaveza koje proizilaze iz Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, kako bi se izvršila obaveza naše zemlje iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Jovanović protiv Srbije“.

Izmenama Zakona formiraju se i dve nove zbirke DNK profila koje se odnose na DNK profile lica utvrđene u postupcima sprečavanja i zaštite od pretnji nacionalnoj i javnoj bezbednosti („potencijalni teroristi“) u kontekstu borbe protiv terorizma i uvodi obaveza akreditacije za DNK laboratorije koje po naredbi suda veštače u krivičnom postupku, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardom i u roku od pet godina od dana stupanja na snagu tog zakona. 

Akreditacija ovih laboratorija doprinela bi većoj preciznosti, odnosno tačnosti podataka koji se koriste kao dokaz u krivičnom postupku i unose u nacionalni DNK Registar. Istovremeno, akreditacija DNK laboratorija u skladu je sa preporukama evropskih eksperata i Evropske mreže forenzičkih instituta – ENFSI, zaključeno je u saopštenju Vlade Srbije. 

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike