U Prištini pripremaju nacrt statuta Zajednice opština sa srpskom većinom

Pripremu nacrta statuta vlada u Prištini pokrenula je nakon poziva međunarodnih krugova, koji su istakli da je dostavljanje nacrta statuta ustavnom sudu, uslov da se članstvo Kosova u Savetu Evrope stavi na dnevni red Komiteta ministara te organizacije.

Donika Gervala je saopštila da je poslala pismo predsedniku Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kojim ga obaveštava da vlada u Prištini preuzima obavezu da će pripremiti nacrt za stvaranje mehanizma samoupravljanja, koordinacije i saradnje opština sa srpskom većinom na Kosovu.

„Time se ispunjavaju nasleđene međunarodne obaveze Kosova, zadovoljavaju potrebe građana srpske zajednice, ali istovremeno poštuje Ustav i svi zakoni Kosova u celini i do detalja, kao i principi Saveta Evrope. Takav nacrt služi, s jedne strane, cilju vlade da integriše nevećinske zajednice i primeni zakone u svim opštinama“, napisala je Gervala.

Ističe da nacrt obezbeđuje „ne samo puno poštovanje Ustava i zakona Kosova“, već istovremeno sprečava nedozvoljene intervencije spolja, kako u opštinama, tako i, kako ističe, na Kosovu u celini.

Gervala poručuje da je upućivanjem pisma predsedniku PS SE postignuta konkretizacija posvećenosti Prištine da preduzme važan i opipljiv korak u ispunjavanju svojih obaveza.

„Tražimo i očekujemo da Savet Evrope ispuni svoj deo obaveze i pozove Kosovo da se bez odlaganja pridruži Savetu Evrope, kao zemlja koja ne samo da je dobila najviše uslova za članstvo u ovoj organizaciji, već je sve te uslove ispunila“, napisala je Gervala-Švarc u objavi na Fejsbuku.

(RTS)