Suniog pozvao Prištinu da što pre ukine zabranu prodaje srpskih proizvoda

Tomaš Suniog je na forumu Evropskog saveta investitora (EIC) u Prištini rekao da partneri u regionu mogu imati velike koristi od razvojnog plana, ali da će za Prištinu i Beograd postojati neki dodatni uslovi, kako bi se konstruktivno angažovali uz merljiv napredak i opipljive rezultate u normalizaciji odnosa.

„S tim u vezi, slobodno kretanje robe, usluga i radnika je u velikoj meri zastupljeno u razvojnom planu. Zato ohrabrujemo Kosovo da što pre ukine zabranu na srpske proizvode“, rekao je Tomaš Suniog, prenose mediji u Prištini.

Suniog je rekao da je skoro 80 odsto stranih direktnih investicija na Kosovu usmereno na nekretnine, da je neophodno sprovođenje razvoja i održivih investicija, posebno zbog odliva mozgova.

„Veće plate nisu dovoljne, dok ljudi sa veštinama žele da rade u zemljama koje su razvijenije. Trebalo bi da se fokusirate na svoje veštine. Razvoj privatnog sektora i održiv ekonomski rast je preduslov za napredak u drugim delovima društva. EU je najveći donator Kosova i stavila je na raspolaganje finansijsku pomoć Kosovu da postane konkurentnije, da bude privlačno za investicije i da ponudi više radnih mesta. Kao reakcija, Kosovo mora da vodi računa o svojim investitorima“, istakao je šef misije EU u Prištini.

(RTS)