Srpske NVO i mediji zahtevaju od Prištine da prestane sa diskriminatornim odlukama

Zahteve vladi u Prištini uputili su Radio Goraždevac i organizacije Centar za mir i toleranciju (CPT), Komunikacija za razvoj društva (CSD), Nova društvena inicijativa (NSI), „Aktiv“ i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC).

„Svi potezi bez prethodnog rešavanja statusa ZSO jesu i biće smatrani eskalirajućim, stoga vlada Kosova treba hitno da se posveti rešavanju statusa i formalizaciji ZSO i obustavi sve druge poteze usmerene na otežavanje rada srpskih institucija na Kosovu, pre nego im obezbedi alternativu u vidu ove međunarodne obaveze“, navodi se u zahtevima.

Povod za traženje konkretnih promena odnosa vlade prema srpskoj zajednici su poslednje akcije policije i vlasti prilikom upada i zatvaranja prostorija improvizovane ambulante, u kojoj su se lečili preostali Srbi u Prištini, i pretres prostorija i zaplena službenog vozila Radio Goraždevca kod Peći, te drugih instutucija u kojima su Srbi zaposleni.

Vlada u Prištini, dodaje se u zahtevima, trebalo bi da se uzdrži od unilateralnih akcija u pitanjima koja su uređena ili pregovarana u okviru EU dijaloga, posebno onda kada te odluke imaju diskriminatorni efekat koji je posledica neosetljivog pristupa pitanjima koja se tiču zajednice kosovskih Srba.

„Naročito, Vlada bi trebalo da započne uspostavljanje Zajednice opština sa srpskom većinom kao okvira za samoupravljanje kosovskih Srba. Kako bi se osigurala doslednost i efikasnost dijaloga, važno je da vlada prepozna i deluje na osnovu konkretnih problema koje iznose predstavnici srpske zajednice, te da redovno izveštava javnost o merama i akcijama preduzetim u svrhu rešavanja tih problema“, navodi se dalje u zahtevima.

Grupa srpskih organizacija insistira na transparentnosti i autentičnosti dijaloga između vlade i srpske zajednice, a da bi se to osiguralo važno je da sastanci s predstavnicima civilnog društva budu otvoreni za medije, jer bi se time sprečile političke manipulacije i osiguralo da informacije o problemima i potrebama srpske zajednice budu dostupne široj javnosti.

Na pres konferenciji u Prištini, ocenili su da predstavnici Vlade u Prištini svojim izjavama i javnim nastupima često stvaraju atmosferu koja podstiče povišene etničke tenzije.

„Takođe, treba prestati da se predstavljaju kao najbolji poznavaoci toga šta je dobro ili loše za srpsku zajednicu, kao i šta ta zajednica zapravo želi. To je posebno neophodno dok god vlada nema člana kabineta koji predstavlja srpsku zajednicu i koji je izabran uz poštovanje mehanizama podele moći“, ističe se u zahtevima.

Takođe, mediji treba da rade na smirivanju tenzija, preispituju odluke vlade, izbegavaju govor mržnje, senzibilno izveštavaju o nevećinskim zajednicama, te da na albanskom jeziku informišu većinsko stanovništvo o uticaju odluka na srpsku zajednicu, uz konsultacije sa kolegama iz medija na srpskom jeziku.

(RTS)


Ostavite komentar