Srpska delegacija podnela amandman za odlaganje prijema Prištine u Savet Evrope

U tekstu, u koji je Tanjug imao uvid, amandmanom pod brojem devet se predlaže da Skupština preporuči Komitetu ministara Seveta Evrope da odloži odluku o zahtevu za članstvo dok Savet bezbednosti UN), kako se navodi, „ne utvrdi ili odobri status Kosova i Metohije“.

Pored ostalog, srpska delegacija je tražila i da se predloženi tekst izmeni tako da osnivanje ZSO bude preduslov za nastavak procesa razmatranja aplikacije tzv. Kosova, a ne post-pristupna obaveza kako stoji u preporuci. 

Na tekst preporuke o prijemu tzv. Kosova koju će sutra razmatrati poslanici u Strazburu podneto je 15 amandmana.

U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope počelo je prolećno zasedanje, koje će trajati do 19. aprila, tokom kojeg će poslanici u Strazburu razmatrati i zahtev tzv. države Kosovo za prijem u Savet Evrope, a naši najviši zvaničnici poručili su da će se Srbija do poslednjeg trenutka boriti da do toga ne dođe.

(RTS)