RIK utvrdio Program informisanja i edukacije birača, primena počinje odmah

Cilj progama je da se kroz organizovane akcije podigne svest o funkciji i sadržaju izbornog prava kao jednog od osnovnih ljudskih prava, kao i o vrednosti i značaju slobodnog, tajnog i ličnog glasanja na izborima, a programom se ispunjava i jedna od prioritetnih preporuka ODIHR koje se odnose na unapređenje izbornog procesa u Srbiji.

„Ideja je da se posebnom odlukom utvrdi godišnji plan rada za sprovođenje ovog programa, a i da se obezbede potrebna finansijska sredstva“, rekao je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Podsetio je da je Zakonom o izboru narodnih poslanika iz 2022. godine, proširena nadležnost RIK na informiranje i edukaciju birača, čime su, prema njegovim rečima, stvoreni normativni preduslovi za planiranje i sprovođenje tih aktivnosti.

„Ovo je jedan od osnovnih elemenata koji garantuju unapređenje standarda izbornog procesa, što naravno dovodi do povećanja svesti, vrednosti i značaja slobodnog, tajnog i ličnog glasanja“, istakao je predsednik RIK-a.

Dodao je da je izrada programa edukacije i informisanja birača prepoznata i od strane misije za posmatranje izbora ODIHR, a kada je reč o tekstu Dimitrijević je naveo da je rađen u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES) i Kancelarijom OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Budući da su izbori završeni, naveo je da su se stekli uslovi da se nastavi rad na ovom projektu.

On je dodao i da su članovima RIK-a, članovi ODIHR-a na radionicama predstavili savremene metode kako da RIK doprinese ukupnoj edukaciji birača, odnosno informisanosti birača u Srbiji.

Dimitrijević je izneo sve ključne poruke koje su od značaja za realizaciju programa, zatim sve predloge, planove koje RIK ima, ali i radionice, web prezentacije, poruke koje će u cilju edukacije birača biti odrađene.

Podsetio je da je ODIHR ranije preporučio da Republička izborna komisija treba da razvije blagovremeni, sveobuhvatan i usmereni program edukacije birača, uključujući edukaciju o pravima birača, sprečavanju grupnog glasanja, važnosti tajnog glasanja, kako bi se efektivno poboljšalo ostvarivanje prava glasa.

„Suština je da moramo obezbediti da poruke koje budu poslate budu i primljene, a da ih primaoci razumeju na najefikasniji način i na osnovu svega toga će se vršiti tzv. evaluacija“, rekao je on.

On je naveo i da će kanali komunikacije biti televizija, radio, informativni portali, dnevne i nedeljne novine, web prezentacije Republičke izborne komisije, društvene mreže, a predviđena je i direktna komunikacija sa biračima kroz interaktivne radionice, simulacije glasanja i slično.

(RTS)


Ostavite komentar