Priprema biračkih odbora i biračkih mesta – GIK sprema nove beogradske izbore

Predsednica narodne skupštine Ana Brnabić je raspisala izbore za Skupštinu grada Beograda, odnosno izbor odbornika Skupštine grada Beograda i počeli su da teku rokovi u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.

„Pre svega, nama kao Gradskoj izbornoj komisiji je obaveza da u roku od tri dana, dakle do subote, usvojimo obrasce kako bismo omogućili podnosiocima izbornih lista da podnesu svoje izborne liste“, kaže predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić. 

Lukić navodi da podnosioci izbornih lista potom imaju rok da predaju svoje izborne liste – od usvajanja obrazaca do 20 dana kad se budu održavali izbori – odnosno dvadeset dana do 2. juna 2024. godine

„Izborne liste mogu da predaju registrovane političke stranke, koalicija registrovanih političkih stranaka i grupe građana“, objašnjava predsednik Gradske izborne komisije.

Obuka članova biračkih odbora u skladu sa preporukama ODIHR-a

Jedna od sveobuhvatnih preporuka ODIHR-a tiče se obuke članova biračkih odbora.

Lukić navodi da je ODIHR bio pozvan da posmatra izbore i da se Republička izborna komisija aktivno uključila u sprovođenju tih obuka.

„Krenulo je prijavljivanje svih zainteresovanih lica, budućih članova odbora koji treba da prođu obuku, kako bi mogli da budu članovi organa za sprovođenje izbora“, kaže predsednik Gradske izborne komisije.

Navodi da je Gradska izborna komisija pozvala sve odborničke grupe koje imaju pravo na prdlaganje stalnog sastava biračkog odbora.

„Pozvali smo i sve ovlašćene predlagače izbornih lista sa prošlih izbora (iz decembra 2023. godine), i pozvali smo sve šefove odborničkih grupa u lokalnim gradskim skupštinama gradskih opština da daju svoje predloge kako bi što veći broj ljudi prošao obuku i mogao da učestvuje u radu biračkih odbora i lokalnih komisija“, objašnjava Lukić.

Misli da se obuka ide na zadovoljavajući način i da će to biti urađeno u skladu sa onim kako je to zamišljeno.

Broj biračkih mesta neće prelaziti 1800 birača

Na prošlim izborima bilo je 180 biračkih mesta.

„Mi smo sa Ministarstvom, kao gradska izborna komisija, uputili preporuku gradskim opštinama da maksimalan broj upisanih birača na svakom biračkom mestu ne prelazi 1800“, objašnjava Lukić.

Navodi da će to prouzrokovati povećanje broja biračkih mesta ali ne drastično – otprilike 80 novih mesta ali to će se znati za nešto više od nedelju dana kada bude krajnji rok. 

(RTS)