Osnovana Komisija za kapitalne investicije – koji su planirani projekti

Na sednici je usvojeno osam predloga koji doprinose reformama u oblasti energetike, održive energije, infrastrukturnih projekata, pre svega železničke infrastrukture, kao i zaštite životne sredine, a koji će doprineti održivom unapređenju srpske privrede, saopštila je Vlada Srbije.

Preložene investicije odnose se na revitalizaciju i dogradnju četvrtog agregata HE Potpeć, na integraciju solarno-termalnog postrojenja u sistem daljinskog grejanja Novog Sada, širokopojasnu mrežu u ruralnim delovima, izgradnju i opremanje BIO 4 kampusa, magistralni gasovod Niš–Velika Plana–Batajnica–Horgoš sa kompresorskim stanicama, na zatvaranje i sanaciju opštinskih nesanitarnih deponija i izgradnju reciklažnih dvorišta u regionu Novi Sad, na zatvaranje i sanacija nesanitarnih deponija u gradovima-opštinama šest regionalnih centara za upravljanje otpadom i na ubrzanje razvoja železnice na Balkanu kroz komercijalizaciju.

Kako je navedeno, od izuzetnog značaja je efikasna realizacija ovih projekata, imajući u vidu da oni predstavljaju važnu komponentu razvoja domaće privrede.

Za praćenje i realizaciju ovih projekata biće zaduženi Ministarstvo finansija i Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama Vlade Srbije.

Komisija i Potkomisija osnovane su u skladu sa novom Uredbom o kapitalnim projektima, čija je primena počela u novembru 2023. godine, čime je nastavljen rad na reformi upravljanja javnim investicijama, zaključuje se u saopštenju.

(RTS)


Ostavite komentar