ODIHR objavio konačni izveštaj o izborima u Srbiji

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) objavila je zvanično konačni izveštaj o izborima u Srbiji od 17. decembra, u kojem se ističe da je, „iako su izbori tehnički dobro vođeni i biračima je ponuđen širok izbor političkih alternativa, dominirao angažman predsednika, što je, uz sistemske prednosti vladajuće stranke, stvorilo nepravedne uslove“.

U konačnom izveštaju se ističe da je učestalost vanrednih izbora dodatno narušila poverenje javnosti u funkcionisanje demokratskih institucija, ali da su se tokom kampanje uglavnom poštovale osnovne slobode.

„Ipak, kampanja je bila poremećena oštrom retorikom, pristrasnošću u medijima, pritiscima na javni sektor zaposlenih i zloupotrebama javnih resursa, a primećena je i nedovoljna zastupljenost žena“, navodi se u izveštaju ODIHR-a.

Naznačeno je i da su mediji dali prostor svim učesnicima izbora u skladu sa zakonom, ali da je većini nacionalnih emitera nedostajalo istinsko analitičko izveštavanje, što je umanjilo šanse glasača da se informišu o izborima.

„Izborni dan protekao glatko, ali su ga obeležili proceduralni nedostaci“

Navodi se i da je izborni dan protekao glatko, ali da je obeležen brojnim proceduralnim nedostacima – uključujući nedoslednu primenu zaštitnih mera tokom glasanja i prebrojavanja, česte slučajeve gužve, kršenja tajnosti glasanja i brojne slučajeve grupnog glasanja.

„Desili su se i izolovani incidenti koji su uključivali fizičke napade i zastrašivanje članova biračkih odbora i posmatrača građana. Uz to, široko rasprostranjene tvrdnje – koje su se tokom dana pojavljivale o potencijalno velikom broju birača koji žive u inostranstvu, a koji su organizovani i autobusom dovođeni u prestonicu da glasaju za vladajuću stranku – podrili su poverenje javnosti u integritet lokalnih izbora i uticali na prihvatanje rezultata parlamentarnih izbora“, piše u izveštaju. 

„REM pasivan, RIK transparentan“

ODIHR je ocenio i da je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zadržalo pasivan pristup regulisanju ponašanja medija tokom kampanje.

Međuanrodna posmatračka misija (IEOM) generalno je pozitivno ocenila procedure glasanja, ali je ecidentirala i slučajeve grupnog glasanja i neovlašćenog praćenja birača, kao i fotografisanje glasačkih listića. 

U izveštaju se ističe da je Republička izborna komisija radila transparentno i da je efikasno sprovela izborne pripreme, ali da ograničeni ljudski i finansijski resursi ometali sposobnost komisija da održivo unapredi svoj rad između izbornih perioda. 

ODIHR dao 25 preporuka 

ODIHR je dao 25 preporuka Srbiji, sa ciljem da se unapredi izborni proces i da se uskladi sa obavezama u okviru OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama.

U preporukama se navodi da neophodne zakonodavne izmene treba da se iniciraju mnogo pre narednih izbora kroz inkluzivni konsultativni proces izgrađen na širokom političkom konsenzusu.

Među preporukama je i da bi RIK trebalo da izradi i sprovede blagovremen, sveobuhvatan i ciljan program edukacije birača, uključujući i programe o pravima birača, sprečavanju grupnog glasanja i značaju tajnog glasanja, kao i da bi ponovo trebalo razmotriti reviziju Jedinstvenog biračkog spiska,  uz učešće relevantnih aktera.

Preporuke predviđaju i nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kao i da se razmotri uklanjanje ograničenja za potpisivanje podrške za više od jedne liste. 

(RTS)