Objavljen zvanični izveštaj ODIHR-a, Brnabićeva se u sredu obraća građanima

U izveštaju ODIHR-a konstatuje se da bi trebalo uzeti u obzir zabrinutost u vezi sa tačnošću biračkih spiskova, raditi na poverenju javnosti, kao i da treba razmotriti zakone, propise i prakse, kako bi se omogućio pristup podacima o registraciji birača i olakšala revizija Jedinstvenog biračkog spiska, učešćem relevantnih činilaca, uključujući političke partije i civilno društvo.

Navodi se i da je u kampanji, dominirao aktuelni predsednik, a okarakterisana je oštrijom polarizacijom, agresivnom i zapaljivom retorikom.

Zakonodavstvo, navode, treba dalje uskladiti sa ciljevima Konvencije Ujedinjenih nacija o Pravima osoba sa invaliditetom uklanjanjem preostalih ograničenja prava glasa na osnovu intelektualnog ili psihosocijalnog invaliditeta.

Izveštaj ODIHR-a navodi da nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije treba da bude garantovana i u skladu sa novim zakonskim odredbama.

REM treba proaktivno da koristi zakonska ovlašćenja i postupa po službenoj dužnosti u slučaju kršenja medijske regulative, a na osnovu njenog sistematskog praćenja, navodi se između ostalog u izveštaju ODIR-a.

Predsednica Vlade Ana Brnabić obratiće se građanima u 10 časova povodom izveštaja Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima održanim u decembru u Srbiji.

(RTS)