Niškom GIK-u podneto 35 prigovora

Predsednica GIK-a Grada Niša Danijela Milićević navela je da su prigovori podneti u periodu od 3. do 5. juna i precizirala da je 3. i 4. juna podnet po jedan prigovor, a 33 prigovora podneta su 5. juna između 19 i 20 časov.

Milićevićeva je rekla da Gradska izborna komisija radi neprekidno i da se svi prigovori koje je primila, u skladu sa zakonom, nalaze na veb prezentaciji Republičke izborne komisije.

GIK ima rok od 72 sata od prijema prigovora da donese i objavi na veb prezentaciji RIKa rešenje o prigovoru, a žalbu na ta rešenja podnosilac prijave može podneti nadležnom Višem sudu u roku od 72 sata od objavljivanja.

(RTS)