MSP Rusije osudio nastojanja da Priština bude primljena u Savet Evrope

„Priština je time učinila još jedan, ali ne i poslednji korak ka članstvu u Savetu Evrope. Uporno nastojanje da Kosovo postane član Saveta Evrope je još jedan dokaz degradacije Saveta“, saopštilo je rusko Ministarstvo.

Napomenuli su da su „autori ove inicijative lako pregazili ključnu odredbu povelje Saveta da je stvorena „u cilju jačanja jedinstva evropskih naroda“.

„Ovo je ’poredak zasnovan na pravilima‘ na delu“, zaključuje se u saopštenju.

Komitet za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) nedavno je prihvatio preporuku da tzv. Kosovo bude pozvano da postane članica Saveta Evrope.

U skladu sa važećim propisima, ovaj dokument će biti razmatran tokom plenarne sednice PSSE.

(RTS)