Linta: Odluka o podizanju spomenika u selu Tomina smišljena provokacija, sprečiti izgradnju

Kako navodi Miodrag Linta, žrtve kojima se podiže spomenik nisu pre rata živele u Tomini, niti su stradale na tom mestu.

„Zbog toga ne postoji nikakvo razumno opravdanje da se spomenik gra­di u mje­stu u ko­jem žr­tve ni­su žive­le, ni­ti su na tom mje­stu stra­da­le. Pored toga, važno je istaći da tokom ra­ta ni­je stra­dao ni­je­dan Bo­šnjak iz To­mi­ne. Takođe, nijedan Sr­bin iz tog sela nije osum­nji­čen, a kamoli osuđen za rat­ne zlo­či­ne“, naglašava Linta.

Ističe da je u pitanju provokativna odluka lokalne vlasti u Sanskom Mostu „s ciljem da širi mržnju prema preostalim Srbima i da afirmiše najbezočniju laž da su Srbi agresori i zločinci, a Bošnjaci oslobodioci i žrtve“.

„Malobrojni Srbi povratnici se osjećaju ugroženo, nesigurno i uznemireno, jer im se šalje jasna poruka da napuste svoja vjekovna ognjišta. Važno je naglasiti da je u po­sled­nje vrije­me na pod­ruč­ju San­skog Mo­sta učestalo skrnavljenje srpskih nadgrobnih spomenika među kojima je i spo­me­ni­k žrtvama Dru­gog svjet­skog ra­ta ko­ji je ne­dav­no ob­no­vljen“, navodi Linta.

Linta po­ziva Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da zatraži od Ministarstva spoljnih poslova BiH da se spre­či iz­grad­nja spo­me­ni­ka u selu Tomina, jer mu tamo, kako ističe, ni­je me­sto.

Danas na području opštine Sanski Most živi nešto više od 400 srpskih povratnika, dok je pre rata bilo više od 27.000 Srba.

(RTS)


Ostavite komentar