Kosovska skupština postala pridruženi član Parlamentarne skupštine NATO

Delegacija Skupštine Srbije koja je učestvovala na prolećnom zasedanju PS NATO pozvala je u brojnim bilateralnim sastancima da Prištini ne bude dodeljen status pridruženog člana, a predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je u pismu šefovima svih delegacija članica i pridruženih članica u PS NATO ukazala da bi dodeljivanje statusa pridruženog člana tzv. skupštini Kosova neupitno predstavljalo nagradu za Prištinu koja kontinuirano vrši nasilje i sistemsku diskriminaciju nad Srbima na KiM, kao i za opstruisanje Briselskog dijaloga.

Parlamentarna skupština NATO je transatlanska interparlamentarna organizacija koja okuplja nacionalne parlamente 32 zemlje članice NATO-a, a pored delegacija zemalja NATO-a, u njenim aktivnostima učestvuju i delegacije zemalja pridruženih članova.

Delegacije pridruženih članova mogu da učestvuju u skoro svim aktivnostima odbora i plenarnim sednicama, mogu da iznose rezolucije i amandmane, ali nemaju pravo da glasaju o izveštajima i rezolucijama.

(RTS)