Ko će biti prvi čovek Beograda – među 14 kandidata najviše pravnika, a ima i onih pored čijeg imena ne stoji profesija

Na prvom spratu Starog dvora nalaze se fotografije svih dosadašnjih gradonačelnika Beograda. Čija slika će se naći na tom mestu znaće se posle prebrojanih glasova birača koji će glasati u nedelju. 

Na izborima učestvuje 14 lista

Na beogradskim izborima učestvuje 14 lista, a većina njih istakla je svoje kandidate za gradonačelnika. Među kandidatima najviše ima pravnika. Na spisku su i advokati, dva lekara, politikolog, ekonomisti, ali ima i kandidata pored čijeg imena ne stoji profesija.

Prema statutu Grada Beograda, gradonačelnika bira Skupština grada iz reda odbornika, na četiri godine, tajnim glasanjem. Bira se većinom glasova od 110 odbornika.

Pošto se formira Skupština, kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine grada.

Prema Zakonu o gradu, gradonačelnik predstavlja i zastupa grad, izvršava odluke Skupštine grada, predlaže rešenja o pitanjima važna za funkcionisanje grada, usmerava i usklađuje rad gradske uprave.

Kako piše u zakonu, gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta. Ima i ovlašćenje da donosi pojedinačne akte.

Treći put u tri godine održavaju se izbori za 110 odbornika u Skupštini grada Beograda. Gradska izborna komisija utvrdila je i ukupan broj upisanih birača i u glavnom gradu ima ih 1.602.112.

Tradicija biranja gradonačelnika Beograda stara skoro dva veka 

Beograd je svog prvog upravitelja dobio davne 1839. godine. Na tu funkciju izabran je Jovan German. Čak i u vreme Drugog svetskog rata, od 1941. do 1944. godine, Beograd je imao svog upravitelja. Na toj funkciji smenjivala su se njih trojica i svi su bili nestranačke ličnosti.

U novijoj istoriji Beograda, najduži staž kao predsednik Skupštine Beograda imao je Branko Pešić. On je biran u tri mandata, a na toj funkciji proveo je devet godina i 14 dana. Odmah posle njega najduži po stažu bio je Živorad Kovačević. Biran je u dva mandata, a na funkciji predsednika Skupštine grada bio je osam godina.

Na tu funkciju birane su i žene – Slobodanka Gruden i Radmila Hrustanović.

(RTS)