Izveštaj OEBS-a: Sudovi na KiM da izriču pritvor samo kao poslednju meru

U izveštaju koji obuhvata analizu podataka koje je 2022. i 2023. godine prikupio program praćenja suđenja Misije OEBS-a u pogledu određivanja pritvora prema punoletnim okrivljenim licima na KiM navedeno je da dostupni statistički podaci pokazuju da je od decembra 2020. godine došlo do značajnog porasta broja optuženih koji se nalaze u pritvoru, a koji nisu osuđeni.

Izveštaj se zasniva na nalazima 70 izrečenih pritvora na ročištima koje je pratio i analizirao OEBS, a u njemu je navedeno da su sudije za prethodni postupak retko odbijale zahteve tužilaštva za određivanje pritvora i da je bilo vrlo malo korišćenih alternativa dostupnih kroz „blaže mere“.

Kada se kombinuje sa zabrinutošću u vezi sa kvalitetom obrazloženja i potkrepljenja, i u zahtevima tužilaštva i u sudskim odlukama, konstatuje se da se pritvor često ne koristi kao krajnja nužda i da može da se primeni proizvoljno, ukazuje se u izveštaju.

U izveštaju se navodi da su samo pet od ukupno 96 okrivljenih koji su praćeni u 70 predmeta bile žene, a da su 10 okrivljenih bili pripadnici nevećinskih zajednica i dodaje da zbog malog broja okrivljenih iz nevećinskih zajednica i žena nije moguće izvući pouzdane zaključke o mogućem različitom postupanju kao rezultat rodne pripadnosti ili pripadnosti zajednici.

Veliki broj Srba nalazi se u pritvoru u zatvorima na KiM, a uhapšeni su pod neosnovanim optužbama za navodne ratne zločine.

(RTS)


Ostavite komentar