I vlast i opozicija za unapređenje biračkog spiska, šta je moguće uraditi do 2. juna

Od sedam najvažnijih preporuka za unapređenje izbornih uslova u izveštaju ODIHR-a od pre dve nedelje, i vlast i opozicija su, iako su ga različito čitali, oko jednog saglasni – birački spisak mora da se unapredi.

Potrebno je sprovođenje značajne revizije biračkih spiskova uz učešće relevantnih zainteresovanih strana, saopštili su iz ODIHR-a.

Poziv stiže i od predsednika države.

„Pozovite predstavnike opozicije, sedite, razgovarajte, pogledajte tačan broj upisanih birača, kontrolišite svaki sledeći upisani birač da li je prebačen sa neke teritorije iz političkih, ovih ili onih razloga. Ako treba anketni odbor za svakog čoveka koji se prebacuje, molim Vas da vam to bude prva inicijativa i na radnoj grupi sa ODIHR-om. Svakog birača koji bi u skladu sa zakonom da promeni prebivalište, molim vas da se označi i da se proveri, da se veoma restriktivno tumači i da se jasno kaže da li je to bilo 126 birača u periodu između dva izborna ciklusa ili 238 birača, i poimence da se kaže zašto se to dogodilo“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Sveobuhvatna revizija biračkog spiska, po metodologiji koju je usvojila prethodna Vladina radna grupa za verifikaciju biračkog spiska, u punom obimu do 2. juna nije realna, ocena je posmatrača izbora.

Prethodna metodologija je predviđala dva uzorka – u biračkom spisku i reprezentativni uzorak građana i da se tako sprovede terensko istraživanje.

„Mora da se pronađe način kako da se uradi verifikacija biračkog spiska a da u taj proces imaju poverenje i ljudi koji u njega ne mogu da budu budu direktno uključeni, prevoshodno se misli na ljude iz opozicije. Kako da se nađe modalitet da opozicija ima uvid u verifikaciju biračkog spiska ali da nema uvid u sve one osetljive podatke koji će u tom procesu morati da se pojave. U procesu terenske kontrole, lica koja budu radila verifikaciju biračkog spiska sve vreme će imati veoma osetljive podatke u svojim rukama“, rekao je Bojan Klačar.

I opozicija, pre svega predvođena listom „Srbija protiv nasilja“, iznela je predloge koje se tiču upravo biračkog spiska.

„Omogućiti timu dovođenje međunarodnih stručnjaka koje bi imenovala opozicija kontrolu biračkog spiska, mora se početi kompletna i nezavisna reviziija, uključujući i terensku kontrolu od strane nezavisne komisije, na lokalnim izborima mogu glasati samo oni ljudi koji imaju prebivalište u opštini i gradu najmanje šest meseci“, rekao je Radomir Lazović iz koalicije „Srbija protiv nasilja“.

Bojan Klačar ocenjuje da je reč o maksimalističkim zahtevima opozicije koji prevazilaze i preporuke ODIHR-a.

„Sada bi u ovoj fazi trebalo da se pomire ta dva stava koja se nalaze na polovima vlasti i opozicije i da se napravi jedna radna grupa koja bi bila inkluzivna, koja bi uključivila više različitih ljudi, profila, eksperata, opozicije, itd i koja bi definisala obim posla koji može da se uradi do 2. juna“, naveo je Klačar.

Posla je mnogo, ali i do izbora biće maksimalnih 60 dana od raspisivanja koje je najavljeno za narednu nedelju.

(RTS)


Ostavite komentar