GIK: U Beogradu prijavljen 1.581 domaći i 156 stranih posmatrača za izbore

Lukić je istakao da je saradnja Gradske izborne komisije sa domaćim i stranim posmatračima, u ovoj fazi izbornih radnji, bila brza i efikasna na obostrano zadovoljstvo i dodao da je sve proticalo u najboljem mogućem redu.

Kako se navodi u saopštenju Gradske izborne komisije prijavljeni su predstavnici sledećih domaćih posmatrača: CRTA, CESID, „Građani na straži”, JUKOM i „Kreni-promeni”, a od stranih prijavljeni su: OSCE-ODIHR, IFES, delegacija EU u Republici Srbiji, IREKS, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ambasada Holandije, Ambasada Slovačke i Ambasada Velike Britanije.

Istaknuto je da su predstavnici posmatrača rada biračkog odbora dužni da postupaju po pravilima o održavanju reda na biračkom mestu, kao i da se njima omogućava da nesmetano posmatraju svaku izbornu radnju, a u Zapisnik o posmatračima rada biračkog odbora mogu se upisati eventualne primedbe posmatrača.

(RTS)