GIK Novi Sad odbila 66 prigovora koalicije „Udruženi za slobodan Novi Sad“

Na sednici GIK-a koja je održana 8. juna, komisija je takođe donela rešenje kojim se odbijaju prigovori koalicije “Udruženi za slobodan Novi Sad“ od 5. juna, podneti na svim biračkim mestima određenim za teritoriju grada Novog Sada.

GIK je doneo i rešenje kojim se odbija prigovor birača iz Novog Sada podnetog za glasanje na biračkom mestu broj 57, mesna zajednica Stari grad, Novi Sad.

(RTS)