Đurić: Tražimo da povuku rezoluciju o Srebrenici

Ambasador Marko Đurić je u izjavi za srpske medije u Njujorku rekao da je u misiji Srbije formiran štab koji se neprekidno, 24 sata, bavi situacijom u vezi sa pokušajem usvajanja rezolucije o Srebrenici.

“Ona zaista izaziva mnogo i razloga za zabrinutost i razočaranja. Razočaranja zbog načina na koji se o ovako osetljivoj temi govori. Dakle, ovo je jedna tema koja ne treba da bude politizovana, tema koja pre svega treba da se bavi pijetetom prema žrtvama, a ne da izaziva nove podele“, rekao je Đurić.

Naveo je da je sada na delu pokušaj da se podnošenjem ovakve rezolucije prodube podele unutar same Bosne i Hercegovine, unutar koje ne postoji konsenzus oko ovako osetljivog pitanja.

“Na stranu to što su načinom na koji je ona predložena narušeni i ustav, i zakoni BiH, i unutrašnje uređenje koje jasno propisuje da je Predsedništvo BiH jedino nadležno za vođenje spoljne politike. Ali mi govorimo o zemlji koja je postkonfliktno područje, o zemlji u kojoj se još uvek nalaze međunarodne mirovne snage upravo zbog povišenog nivoa etničkih tenzija i zbog odsustva političkog dogovora i onda neko u takvim okolnostima, mimo političkog dogovora, jednostrano gura nauštrb, odnosno protiv interesa jedne strane, jednu ovakvu rezoluciju“, rekao je Đurić.

Srbija jasno osudila zločin u Srebrenici

Ističe da je cilj da se jednoj strani udari strahovita politička etiketa.

“Ne zaboravite da se sve ovo ne dešava ni na kakvu godišnjicu, ni bilo šta. Dakle, ovaj predlog je došao između 28. i 29. godišnjice dešavanja u Srebrenici. Dešavanja koja je, inače, Srbija jasno osudila. Podsetiću da su dva srpska predsednika odlazila u Srebrenicu da ukažu poštovanje žrtvama, da je Srbija 2010. godine usvojila u Narodnoj skupštini deklaraciju u kojoj je osudila zločin u Srebrenici i konstatovala da su međunarodni sudovi doneli o tome svoj stav“, naveo je Đurić.

Podseća i da je 2015. Vučić napadnut u Srebrenici kada je upravo išao da ukaže poštovanje žrtvama.

„I u takvim uslovima u kojima svi znaju koliko je ova tema osetljiva i koliko je važno da se region fokusira na budućnost, da se ne delimo, ne svađamo, ne otvaramo stare rane, deo zemalja koje su učestvovale i u dešavanjima devedesetih i koje su 1999. godine protivpravno napale našu zemlju, odlučuju da kosponzorišu ovu rezoluciju“, rekao je Đurić.

(RTS)