Dačić i Jelena Žarić Kovačević sa šefom misije ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić informisao je Zanijera  o realizaciji poslova iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, u cilju davanja punog doprinosa za unapređenje izbornog procesa u Republici Srbiji, kao i o radu formirane Radne grupe MUP na implementaciji prethodno datih preporuka ODIHR-a, u koordinaciji sa Radnom grupom Narodne skupštine Republike Srbije.

Ministar Dačić je istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da pruža podršku organima i telima nadležnim za sprovođenje izbora, na planu blagovremene razmene ažuriranih podataka od značaja za izborni proces, a koje MUP obrađuje u skladu sa zakonom, kao i da će raditi na stvaranju bezbednih uslova za realizaciju samih izbora.

Ambasador Zanijeri je pozdravio formiranje Radne grupe MUP i pohvalio kooperativnost sa Radnom grupom Narodne skupštine, na polju unapređenja izbornog procesa kroz primenu preporuka ODIHR-a. On je kao posebno pozitivno istakao transparentnost u radu na implementaciji datih preporuka.

Unapređenje Jedinstvenog biračkog spiska

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević u razgovaralu sa šefom Posmatračke misije Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava rekla je da je ministarstvo na čijem je čelu uvek bilo spremno da implementira ODIHR preporuke, a koje su se odnosile na delokrug rada ministarstva, te da su efekti toga jasno vidljivi.

Zahvalila je ambasadoru Zanijeru na partnerskoj saradnji i naporima koje misija ODIHR-a ulaže u unapređenje kvaliteta izbornih procesa na svim nivoima. Ona je podsetila da je bilo neophodno izvršiti izmene u Jedinstvenom biračkom spisku, te da je to blagovremeno urađeno, uz instrukciju ministarstva i blisku saradnju sa referentima u jedinicama lokalne samouprave.

Tokom sastanka predstavnici ministarstva ukratko su predstavili najbitnije rezultate u dosadašnjem radu na unapređenju Jedinstvenog biračkog spiska, a koji su u najvećoj mogućoj meri doprineli ažurnosti ove evidencije, navodi se u saopštenju.

(RTS)