Borelj: Srbija se uskladila sa merama EU u vezi sa situacijom u Mjanmaru

Kako se dodaje, Savet je 26. aprila odlučio da bi odluka o restriktivnim merama trebalo da se produži za još godinu dana i da je potrebno da se izmene upisi za 19 osoba koja se nalaze na spisku fizičkih i pravnih lica, subjekata i organa koji podležu restriktivnim merama, navednim u aneksu te odluke.

Sa ovom odlukom, pored Srbije, uskladile su se i ostale zemlje kandidati za članstvo u EU – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Ukrajina, Moldavija, Bosna i Hercegovina i Gruzija, dodaje se u saopštenju Borelja, objavljenom u ime EU.

Sa odlukom su se uskladile i zemlje Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu – Island, Lihtenštajn i Norveška, članice Evropskog ekonomskog prostora, kao i Jermenija.

„One će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu sa ovom odlukom Saveta. Evropska unija prima na znanje ovu posvećenost i pozdravlja je“, navodi se u saopštenju Borelja.

(RTS)