Završeno pripremno ročište u parnici po trećoj tužbi protiv Kecmanovića

U Višem sudu u Beogradu je zaključeno pripremno ročište u parničnom postupku po trećoj tužbi protiv oca, majke i dečaka koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ ubio devet učenika i čuvara te škole i ranio još pet učenika i nastavnicu istorije.

Ovu tužbu podneo je maloletnik J.D. koji je ranjen tog 3. maja, odnosno njegovi roditelji kao zakonski zastupnici, koji su i pozvani na sledeće suđenje 20. septembra da svedoče.

Sudija je navela koje će dokaze da izvodi tokom suđenja, a između ostalog naložila je da se uradi veštačenje maloletnog J.D. od strane komisije veštaka ortopeda, traumatologa i neuropsihijatra na okolnosti umanjenja opšte životne sposobnosti.

S obzirom na to da su zaposleni u školi svedočili u ostalim parničnim postupcima, sudija je odlučila da njihove iskaze pročita u sudnici.

Sudija je naložila i da se pribavi izveštaj Centra za socijalni rad o stanju u porodici Kecmanović, kao i lekarski izveštaji klinike u kojoj se nalazi maloletni izvršilac ovog ubistva.

Branilac Kecmanovića, Marina Ivelja je povukla svoj predlog da se saslušaju roditelji dečaka K.K.

Navodi da nisu u stanju da svedoče jer „ne žele da povrede žrtve pričajući o tome koliko su brižno i pažljivo vaspitavali dete“, te je predložila da se pročitaju njihovi iskazi iz krivičnog postupka koji je zatvoren za javnost.

Sudija je usvojila taj predlog.

Parnični postupak protiv Kecmanovića

Ova tužba je podneta protiv maloletnika K.K. i njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović, i škole, a radi naknade nematerijalne štete usled pretrpljenog fizickog bola, straha i psihickog bola.

Pored ovog vodi se još četiri parnična postupka i jedan krivični postupak.

Sud će odlučivati o tužbi i tek po okončanju parničnog postupka doneće odluku da li u potpunosti ili delimično prihvata tužbeni zahtev porodica ili ga eventualno odbija.

Pred Višim sudom u Beogradu vodi se i krivični postupak protiv oca i majke dečaka, kao i instruktora i vlasnika streljačkog kluba u kojem je, kako se sumnja, K.K. učio da puca. Maloletni K.K. krivično je neodgovoran jer u trenutku masakra nije navršio 14 godina.

Taj postupak je zatvoren za javnost.

(RTS)