Zaplenjene lobanje i kože zaštićenih životinja

Slučaj je otkriven 27. maja 2024. godine, kada je na red za kontrolu, na ulazu u zemlju, pristigao prazan kamion stranih registarskih oznaka, navodi Uprava carina.

Mada je vozač carinicima rekao da nema ništa da prijavi, ipak je usledio detaljan pregled vozila.

Tada su ispod i iza sedišta u kamionskoj kabini pronađeni paketi sa ukupno devet životinjskih lobanja – sedam lobanja sa rogovima divokoze i dve lobanje vuka.

Pored lobanja, pronađeno je i šest nedorađenih koža, od kojih četiri pripadaju divokozama, a dve su vučje. 

Iz kancelarije za sprovođenje Cites Konvencije Ministarstva zaštite životne sredine potvrđeno je da se radi o životinjama koje su na listi vrsta zaštićenih Cites Konvencijom.

Uprava carina podseća da je za prekogranični promet divljih ugroženih i zaštićenih vrsta, kao i njihovih derivata (kože, krzna, rogova, kandži i ostalih trofeja i suvenira), pored uobičajene dokumentacije neophodna i posebna Cites dozvola.

(RTS)