Tužilaštvo traži zatvor za okrivljenog koji je 29 puta osuđivan zbog utaje poreza

Pedeset devetogodišnji Z. M. je, navodi  se u saopštenju, u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza, dao lažne podatke koje su od uticaja za utvrđivanje obaveza, nije podnosio PDV prijave, poresku obavezu za porez na dodatu vrednost nije iskazao u poslovnim knjigama, nije ni platio porez na dodatu vrednost u ukupnom iznosu od 2,4 miliona dinara.

„Imajući u vidu da je okrivljeni 29 puta pravnosnažno osuđivan, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je predložio sudu da okrivljenog osudi na kaznu zatvora u trajanju od četiru godine i seda, meseci i da mu izrekne novčanu kaznu u iznosu od 100.000“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

(RTS)