Profesor Arhitektonskog fakulteta negirao da je polno uznemiravao studentkinje

V. P. je iznoseći svoju odbranu precizirao da ne poznaje oštećene i da mu nije poznat njihov motiv zašto su ga prijavile.

Tvrdio je da sa njima nije imao lični kontakt i dodao da se tek nakon optužbi raspitao o njima i njihovom studiranju.

Obe oštećene su, kako je ocenio, loši studenti, a jedna od njih je, kako je primetio, znatno kasnije počela da studira.

V. P. je kazao da je nakon 18 godina na Arhitektonskom fakultetu dobio otkaz zbog ove optužbe.

Istakao je da nema lični i privatan odnos sa studentima, zbog čega tvrdi da nije moguće da je, između ostalog, jednu studentkinju milovao po kosi i obgrlio.

Odgovarajući na pitanja sudije, V. P. je naveo da ponekad, ukoliko grupa studenata pravi buku i slično, on baci čep od flomastera u njihovom pravcu.

Za dve oštećene je kazao da su samo slušale nastavu kod njega, dok su vežbe imale kod njegovog asistenta.

Sledeće suđenje zakazano je za 20. septembar za kada je pozvana jedna od oštećenih.

Optužnim predlogom tužilaštva profesoru je stavljeno na teret da je od novembra 2021. godine godine do 20. maja 2022. godine polno uznemiravao oštećene A. T. i M. D. na taj način što je primenio verbalno, neverbalno i fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje je izazvalo strah i stvorilo ponižavajuće i uvredljivo okruženje oštećenih.

Tužilaštvo je u optužnom predlogu predložilo sudu da V. P. izrekne uslovnu osudu, na taj način što bi utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, sa rokom proveravanja od dve godine.

V. P. je 25.avgusta prošle godine na saslušanju u tužilaštvu negirao da je polno uznemiravao studentkinje tog fakulteta.

On se tereti za dva krivična dela polno uznemiravanje.

(RTS)