Preslušavanjem audio snimaka i ispitivanjem veštaka nastavljeno suđenje grupi Belivuka i Miljkovića

Preslušan je početak audio snimka izjave optuženog A. Š. u policiji, koji je prvostepenom odlukom suda izuzet iz dokaza, ali je Apelacioni sud naložio da preslušavanje tonskog zapisa.

Na snimku se čuju lični podaci A. Š., kao i da hoće pristaje na davanje iskaza u prisustvu branioca po službenoj dužnosti.

Tužilac je  istakao da je ovaj dokaz zakonit jer je A. Š. prvo određeno zadržavanje, a nakon toga, pošto nije imao izabranog branioca, dodeljen mu je advokat po službenoj dužnosti.

Branilac A. Š tvrdi da on nije upozoren o svojim pravima, odnosno da to ne postoji u spisima predmeta, kao i da nije obavešten da može da se brani ćutanjem.

Dodao je i da je na snimku kontatovano da je A. Š. sa braniocem po službenoj dužnosti obavio poverljiv razgovor, a za to nema nikakvih dokaza.

A. Š. je ponovio da je bio mučen i zbunjen kada je davao iskaz u policiji, pa je tako na pitanje kada je osuđivan rekao 2019. umesto 2020. godine. Dodao je da je tražio da pozovu njegovog advokata, ali da mu je dodeljen advokat po službenoj dužnosti.

Preslušan je i početak audio zapisa izjave optuženog V. D. iz policije, na kojem se čuje kako V. D. kaže da poznaje Belivuka 10 godina, jer mu popravlja automobile.

V. D. je istakao da je iskaz dat pod prisilom i da je lažan, kao i da je mučen.

Ispitani veštaci

Veštak koji je veštačio oštećenog I. S., kojeg su, kako se  sumnja, pripadnici Belivukove grupe silovali i zlostavljali u bunkeru na stadionu Fudbalskog kluba Partizan, rekao da je on sposoban da prati sudski postupak i svedoči.

Veštak je takođe naveo da je veštačenjem ustanovljeno da je inteligencija oštećenog ispod prosečne, kao i da pokazuje fiziološku tupost, što kako je pojasnio, ne prestavlja duševnu bolest.

Psihološkinja koja je pregledala oštećenog je izjavila da je I. S. osoba koja ima konkretan nivo mišljenja, odnosno, da u priči ne koristi prethodna iskustva, već svaku situaciju primenjuje ispočetka.

Advokat optuženih je naveo da se, kao branilac, nije odazvao veštačenju, jer smatra da je u suprotnosti sa naredbom koju je sud dao.

Postavljajući pitanja veštacima, branilac je rekao i da je nivo inteligencije oštećenog I. S. 82, a psihološkinja je utvrdila je da je to ustanovila neverbalnim i verbalnim testom, navodeći da I. S. ne može da razlikuje bitno od nebitnog.

Belivuk je zatim veštacima postavio pitanje kako je moguće da I. S. prilikom svakog iskaza menja datum kada se desio kritičan događaj, na šta je psihološkinja odgovorila da je on bio siguran u prvi datum, a da protekom vremena taj datum može da varira.

Psihološkinja je takođe, na pitanje sudije, odgovorila da I. S. nije sklon konfabulacijama (dopunjavanje praznina u sećanju izmišljenim detaljima i fiktivnim epizodama).

Oštećeni I. S. je obavestio sud da ne može da prisustvuje suđenju zbog zdravstvenog stanja. Sudija je rekla da I. S. ima upalu pluća i da ima medicinsku dokumentaciju o tome.

Tokom svedočenja I. S. suđenje je bilo zatvoreno za javnost, a kasnije je sudija rekla da je naloženo njegovo psihijatrijsko veštačenje.

Optuženi B. K. nije došao na suđenje zbog zdravstvenog stanja, a sudu je dostavljena otpusna lista iz bolnice. B. K. je 7. novembra primljen u Urgentni centar sa povredama.

Pre oštećenih i svedoka ispitani su okrivljeni saradnici B. H., N. S., i S. L. koji su se nagodili sa tužilaštvom da za manju kaznu zatvora ispričaju svoja saznanja o krivičnim delima za koja se grupa tereti.

(RTS)


Ostavite komentar