Odbačena krivična prijava protiv oca koji je odveo dete u Švajcarsku

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je povodom prijave o nestanku deteta J.A. i izjava za medije izvršilo provere u dva pravca i to u pravcu ispitivanja navoda oštećene koja je prijavila M.L. za otmicu zajedničkog maloletnog deteta, kao i provera Izveštaja MUP-a po dostavljenom zahtevu Ministarstva pravde koji se odnosi na zahtev Ministavrstva pravde Centralnog organa Švajcarske konfederacije, za vraćanje deteta koje je po prijavi oca M.L. nezakonito zadržano u Republici Srbiji od strane majke J.A.

Tužilaštvo je, kako se navodi, formiralo predmet nakon novinarskog članka u vezi sa oduzimanjem i otmicom deteta, te je stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja PU za grad Beograd.

Istovremeno, oštećena J.A. je podnela krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koja je dostavljena Prvom OJT u Beogradu na nadležnost nakon što je utvrđeno da se u radnjama prijavljenog M. L. ne stiču elementi krivičnog dela Otmica iz čl. 134 KZ, već da se u njegovim radnjama eventualno stiču obeležja krivičnog dela Oduzimanje maloletnog lica iz čl. 191 KZ, kaže se u saopštenju.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je napominje da je izvršilo provere kako bi se utvrdilo da li se u radnjama M. L. stiču obeležja krivičnog dela zbog čega je  pribavljena izjava majke, izveštaj Centra za socijalni rad, izvršen je uvid u spise predmeta Prvog osnovnog suda u Beogradu pred kojim se vodi postupak radi vraćanja deteta po predlogu M.L. protiv J.A., kao i uvid u odluku Okružnog suda u Cirihu koja se odnosi na starateljstvo nad detetom.

Nakon pribavljanja podataka i izvršenih provera tužilaštvo je rešenjem odbacilo krivičnu prijavu protiv M. L. zbog krivičnog dela Oduzimanje maloletnog lica, jer, kako navode, u trenutku preduzimanja opisanih radnji od strane osumnjičenog (odnosno ni u vreme podnošenja prijave kao i donošenja odluke) nije doneta pravnosnažna odluka kojom je odlučeno kom roditelju se poverava vršenje roditeljskog prava.

Takođe, doneta je odluka i u odnosu na J.A. da nema mesta krivičnom gonjenju, budući da u vreme kada je J.A. došla sa detetom u Republiku Srbiju nije doneta konačna odluka suda u Cirihu o vršenju roditeljskog prava, niti je imenovana kasnije upoznata sa tom odlukom, dodaje se u saopštenju Tužilaštva.

Izvršena je, kaže se u saopštenju, provera navoda J.A. da je M.L. bez saglasnosti i bez putnih isprava napustio teritoriju RS sa maloletnim detetom.

Tužilaštvo je utvrdilo da je tužilaštvo u Subotici pokrenulo krivični postupak protiv dve osobe zbog izvršenja krivičnog dela Nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi i Navođenje na overavanje neistinog sadržaja, koje su omogućile M.L. da sa maloletnim detetom, koristeći tuđe putne isprave, pređu granicu teritorije Republike Srbije.

U saopštenju se navodi i da ukoliko tužilaštvu budu dostavljene nove činjenice ili dokazi koji se odnose na taj slučaj, biće nastavljene provere.

Ukoliko se utvrdi da je M. L. napravio ili preinačio, ili nabavio radi upotrebe isprave na području nadležnosti Prvog osnovnog suda u Beogradu, biće procesuiran zbog izvršenja krivičnog dela Falsifikovanje isprave.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike