Kecmanović: Sve bih učinio da sprečim da se dogodi tragedija

Na saslušanju se pojavio optuženi otac dečaka Vladimir Kecmanović, koji je doveden iz pritvorta. Odbio je da odgovara na pitanja suda i punomoćnika oštećenih, jer je, kako je rekao, da iz pijeteta prema žrtvama neće da priča o tome kakav je Kosta bio dečak.

Takođe, je izjavio da ne može da shvati šta se desilo sa Kostom da napravi toliku tragediju i dodao je i da je on mrtav čovek posle 3. maja, a da je jedini razlog zbog čega je u sudu, njegova ćerka, odnosno Kostina sestra.

Vladimir Kecmanović je rekao da je njegov sin bio u kontaktu sa velikim brojem ljudi i da je imao velikoi broj aktivnosti.

“Da mi je iko uključujući i školu skrenuo pažnju, reagov bih i sve bih učinio da sprečim da se dogodi tragediju, da sam mogapo da znam šta je u njegovoj glavi”, rekao je Kecmanović.

Ponovo je izrazio saučešće porodicama ubijene dece.

Na današnjem ročištu se nije pojavila majka dečaka Miljana Kecmanović, jer prema sugestiji branilaca ne želi da da izjavu u parničnom postupku pre nego što kaže odbranu u krivičnom.

 Tužba je podneta zbog naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica, kao i na ime pretrpljenog straha.

(RTS)