Izdvojen izveštaj o identifikaciji korisnika u „Skaj“ komunikaciji

Sudsko veče je danas odlučilo da izdvaji iz dokaza izveštaj o identifikaciji korisnika u „Skaj“ komunikaciji.

Predsednik veća je rekao da će se tokom suđenja čitati samo poruke N. N. lica sa te aplikacije, ali ne i izveštaj u kojem su identifikovana lica između kojih je vođena komunikacija.

Takođe, sudija je naveo da tužilaštvo tokom suđenja može da dokazuje ko su osobe iz tih komunikacija.

Advokat Danilo Šarić predložio je sudu da se pribave sve naredbe iz Francuske na osnovu kojih su pribavljene te komunikacije, kako bi se proverilo da li su te naredbe u skladu sa našim zakonom.

Kada je sudija rekao da će se izvršiti uvid u audio-snimke presretnutih razgovora Aleksandra Boškovića, koji su dobijeni tajnim praćenjem policije, Boškovićev branilac je prigovorio da je taj dokaz nezakonit, jer je naredba za to snimanje istekla u decembru 2020. godine, a tužilaštvo je to koristilo tek 2022. godine.

Sa druge strane, tužilac je rekao da policija nema rok kada će koristiti pribavljen materijal, već tužilaštvo ima rok od šest meseci nakon dostavljanja materijala da se izjasni da li će ih koristiti.

Advokat Marko Janković je zatim sudu pokazao spise iz predmeta prema kojima se tužilaštvo tek nakon sedam meseci izjasnilo da će koristiti taj materijal, čime je prekršilo rok, dok je sudija rekao da će do sledećeg suđenja proveriti te navode i odlučiti da li će prihvatiti taj dokaz.

U sudnici su danas prikazani i pisani dokazi poput krivičnih prijava i naredbi policije.

Sledeće suđenje zakazano je za 30. novembar.Tužilaštvo grupu tereti za krivična dela udruživanje radi vršenja krivićnih dela teško ubistvo, nedozvolena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izrađivanje i nabavlanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela, izazivanje opšte opasnosti, lažno prijavljivanje, zloupotreba službenog položaja i krivično delo iz člana 98 Zakona o tajnosti podataka.

(RTS)


Ostavite komentar