Bivši direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja

Dragan Rolović je osuđen za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, ali mu je u kaznu zatvora uračunata i ranije utvrđena kazna zatvora od četiri i po godine, objavljeno je na sajtu tog suda.

Takođe, ovom presudom je dosuđen imovinsko-pravni zahtev oštećenom od 10.844.306 dinara, dok je za višak imovinsko-pravnog zahteva oštećeni upućen na parnični postupak.

Rolović je oglašen krivim da je iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja pribavio sebi korist od 10.844.306 dinara, za koji iznos je oštetio Zavod za vaspitanje dece i omladine.

Bez znanja i odluke Upravnog odbora Zavoda, Rolović je raspolagao većim iznosom novca kao jedino službeno lice sa deponovanim potpisom i ovlašćenjem za raspolaganje novčanim sredstvima kod Uprave za trezor, sa različitih žiro-računa Zavoda, potpisivao naloge za isplatu sa žiro-računa, te tako potpisane naloge predavao blagajniku, računovođi i šefu računovodstva Zavoda.

Oni su po ovako preuzetim nalozima podizali novac sa računa da bi ga uz potvrdu predavali „na ruke“ okrivljenom, za koji podignuti novac ne postoji evidencija pravdanja utrošenog novca.

Rolović je okrivljen za ranjavanje muškarca 2018. godine u restoranu na Žarkovu.

(RTS)