U Srbiji prošle godine zaposleno više od 52.000 stranaca – koje profesije su i dalje deficitarne

Od ukupnog broja pridošlih, najviše je radnika iz Kine, njih 10.000. Drugi po brojnosti su građani Rusije – 8 000, zatim 5.500 radnika iz Turske, 3.000 iz Indije a slede Kuba, Nepal, Bangladeš i, konačno, zemlje iz susedstva.

„Mi u našoj kulturi svakako imamo ljude koji su u okviru Majkrosofta sa raznih strana, ali što se tiče samog razvoja softvera iz Beograda, mi već nekih pet, šest godina imamo strategiju zapošljavanja ne samo iz Srbije, nego iz celokupnog regiona Zapadnog Balkana“, rekao je Milan Gospić, direktor „Majkrosoft Srbija“.

U Republici Srpskoj procenjuju da će trendom pada nezaposlenosti za najkasnije četiri godine ostati bez raspoloživog kadra na birou.

„Kada su u Nemačkoj odlučili da to bude fleksibilan pristup, a naši ljudi idu gore, apsolutno je nepotrebno da imamo kvote. Šta kvotama štitimo?“, upitao je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Srbija je jedna od potpisnica Globalnog sporazuma o migracijama koji treba da štite migrante, ali i da bude u funkciji održivog razvoja.

„Programski okvir uključuje da se analizira tržište rada, da se radi na inforamtivnim sistemima kao na primer Welcome to Serbia, kao jedan od primera dobrih praksi koje treba pratiti“, ukazala je Donatela Bradić iz Međunarodne organizacije za migracije UN (IOM).

Prioritet da se vrate oni koji su napustili Srbiju

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić za vreme čijeg je mandata kao ministarke za rad i započela izrada zakona o zapošljavanju stranaca i potpisano više međudržavnih sporazuma, kaže da su se ti radnici pokazali kao dobri i da su se porodično brzo integrisali.

„Ono što jeste neminovno jeste ta migracija radne snage i migracija iz inostranstva, ali prioritet svih naših aktivnosti jeste da se naši ljudi koji su, nažalost, nekih prethodnih godina u potrazi za poslom otišli, da se oni vrate“, navela je Kisićeva.

Nije tajna da je Evropska unija obezbedila velika sredstva za afričke zemlje, pre svega Maroko, Tunis i druge, odakle namerava da privuče talente.

U Srbiji se počelo sa izradom prve liste deficitarnih zanimanja, a strani državljani koji poseduju tražene kvalifikacije neće morati da čekaju odobrenje Nacionalne službe za zapošljavanje.

Taj spisak će biti podložen izmenama, jer ako se utvrdi da u nekim strukama više ne manjka radnika i da bi novopridošli strani radnici mogli da ugroze posao domaćim, Vlada će ih brisati sa spiska deficitarnih poslova.

(RTS)