Od 1. novembra viša cena gasa za 10 odsto

Agencije za energetiku je saopštila da je Savet agencije dao saglasnost na odluke organa upravljanja 31 javnog snabdevača o novim cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje, koje će se primenjivati počev od 1. novembra.

Kako je navedeno, prosečna cena prirodnog gasa za sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje po regulisanim cenama, utvrđena na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina prirodnog gasa za prodaju kupcima na javnom snabdevanju u Srbiji, je viša za 10 odsto i iznosi 4,54 din/kWh bez poreza i taksi,odnosno 5,02 din/kWh sa porezima i taksama.

Saglasnost Agencije objavljuje se u Službenom glasniku i na internet stranici Agencije.

„I nakon ovih korekcija, prosečna cena prirodnog gasa za javno snabdevanje u Srbiji (bez taksi i poreza) i dalje je jedna od najnižih u Evropi“, navedeno je u saopštenju.

(RTS)


Ostavite komentar